Khi Hữu Đằng bị đồng đội xa lánh

Hữu Đằng choáng váng phát hiện ra những đồng nghiệp thân thiết tại "Tiếp chiêu đi chờ chi" đã âm thầm lập một "nhóm kín" mà không có mình. Còn gì buồn hơn?

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3, 20g20 thứ Tư trên HTV7.

Video Chương trình khác
19g - Chủ Nhật - HTV7
22g - Thứ Bảy - HTV9
19g - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7