Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 36 - 2024

Kết quả chặng 11: Vòng đua thành phố Huế

Kết quả chặng 11, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 36 - 2024: Vòng đua Trường Tiền - Phú Xuân (thành phố Huế), lộ trình 42km.

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao HTV