Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 36 - 2024

Kết quả chặng 10: Đồng Hới - Huế

Kết quả chặng 10, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 36 - 2024: TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) - TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), lộ trình 162,5km.

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao HTV