Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị (MTĐT) TPHCM (trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TPHCM) đã tổ chức đoàn đến tham quan và trải nghiệm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các đơn vị.

Tham dự buổi tham quan có các đồng chí: Phan Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty MTĐT TPHCM; Đặng Ngọc Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV Công ty; Trần Công Khanh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hành chính nhân sự…

Đồng chí Phan Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty cho biết, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh của các đơn vị trực thuộc Công ty thể hiện tình cảm, trách nhiệm, niềm tin và lòng tự hào của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại Công ty đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

“Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh sẽ là nơi để cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị sinh hoạt văn hóa, chính trị, là nơi tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; qua đó không ngừng gìn giữ và bồi đắp những giá trị đạo đức cao quý theo lời dạy của Người, đồng thời góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu” – đồng chí Phan Hồng Thái nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Hồng Thái cũng bày tỏ mong muốn thông qua không gian văn hóa Hồ Chí Minh, sẽ góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị; giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực tiễn công việc, vào cuộc sống, góp phần thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Hồng Thái cho biết, không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các đơn vị sẽ là nơi giới thiệu những mô hình, công trình, sản phẩm và những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, từ đó tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động để học tập và làm theo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

Đồng chí Phan Hồng Thái đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và Công ty nói chung; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đoàn thể trong đơn vị sẽ phối hợp cùng nhau để quản lý, giữ gìn, duy trì hoạt động và không ngừng phát triển không gian văn hoá Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức để trở thành nơi sinh hoạt văn hoá, chính trị cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị.

Thành ủy TP.HCM