Hoàng Phi tiếp chiêu bằng cả "Sinh mệnh"

Khi Hoàng Phi thể hiện sự sáng tạo của mình trong vai diễn tiếp chiêu vì không nhớ kịch bản...

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV9
Các TV show về tình yêu
19g30 - Thứ Sáu - HTV7