Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35 - 2023

Hành trình non sông - Tập 2

Một hành trình được mở ra bằng tư duy, tầm nhìn chiến lược và được viết tiếp bằng tình yêu thể thao cùng trách nhiệm với khán giả truyền hình.

Hãng phim TFS