Giới thiệu tập 21 - Phim "Dâu bể mùa xưa"

Du hứa sẽ nói cho Nghĩa biết toàn bộ sự thật nhưng ra điều kiện bắt anh trai phải giữ danh dự cho mình; Bà Ba Son có thời gian bù đắp tình cảm cho người con thất lạc; Bà Bá vừa đau lòng khi thấy cảnh con trai nằm viện vừa tức giận con dâu; Hiếu tỉnh dậy, khóc xin má cho phép vợ về bên cạnh mình...

Tập 21 "Dâu bể mùa xưa" - 19g30 hôm nay (22/11) trên HTV7. 

Video Chương trình khác
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
20g45 - Thứ Sáu - HTV9