Giới thiệu phim tài liệu "Làng chiếu Định Yên"

"Định Yên có vựa chiếu to, có chồng sứ Định khỏi lo chiếu nằm"... Có những chắt chịu từ đôi tay cần mẫn, bền chặt giao ước của hoài niệm và tương lai, để cùng nuôi dưỡng sức sống trăm năm của một làng nghề truyền thống!

Đài Truyền hình TP.HCM