Đấu trường võ nhạc - Đêm Bán kết 2

IVS, Người Anh Em, Lửa Thiêng, Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam, Vovinam 1938 và Vovinam 1978 là 6 đội sẽ có mặt trong vòng Chung kết Đấu trường võ nhạc mùa đầu tiên.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
21g10 - Thứ Hai - HTV7