Đấu trường 9 + Tập 12

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
22g - Thứ Bảy - HTV9
19g - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7