Đấu trường 9 + Tập 10

Xuất hiện phiên bản mới của Bằng Kiều - Mỹ Linh trên sân khấu Đấu trường 9+
Video Chương trình khác
21g15 - Thứ Ba - HTV9
22g - Thứ Sáu - HTV9
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7