Phim Kẻ sát nhân cô độc 2 - TFS

Đạt Nguyễn: Không có bông tuyết nào trong sạch cả!

Diễn viên Đạt Nguyễn tiết lộ những góc khuất ẩn sâu trong câu chuyện của nhân vật Toàn - phim "Kẻ sát nhân cô độc" 2 (TFS), những điều khiến cho Toàn trượt dài trên con đường lầm lỗi.

Thiên Bình - Kim Quyên