Chương trình Kỳ họp thứ 7- Báo cáo thẩm tra dự án luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

KIM KHÁNH – NGỌC TUẤN // VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HTV TẠI HÀ NỘI 19/6/2024, 13:31

(HTV) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày, việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân.

Dự thảo luật gồm 9 chương, 65 điều, trong đó dành các chương riêng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Về phòng cháy, dự thảo Luật kế thừa, bổ sung các quy định để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, trong đó bổ sung quy định cụ thể hơn trách nhiệm, yêu cầu trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và nâng cao hơn nữa yêu cầu, trách nhiệm trong việc quản lý, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị điện có liên quan đến cháy, nổ. Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã bỏ các nội dung hiện đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất của pháp luật, như: Phòng cháy đối với rừng, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Về chữa cháy, dự thảo Luật tiếp tục kế thừa quy định của Luật hiện hành, có chỉnh lý, bổ sung một số quy định để khắc phục những vướng mắc, bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về cứu nạn, cứu hộ, dự Luật giao Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ đối với những sự cố, tai nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày.

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng dự thảo luật cơ bản phù hợp với vị trí, vai trò của các chủ thể trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu làm rõ yêu cầu phòng cháy, chữa cháy đối với từng loại quy hoạch để có giải pháp, thiết kế phù hợp với từng loại.

Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở; Nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: