Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023: Lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp, bài học quý

Tại chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023, khán giả được nghe nhiều câu chuyện sâu sắc mà dung dị về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Tham dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành và các đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc.

Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng là chương trình giao lưu thường niên, nhằm tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tạo sức mạnh lan tỏa, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã chọn lựa.

Chủ đề xuyên suốt của chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023 là niềm tin và khát vọng. Niềm tin vào thành quả cách mạng trong suốt chặng đường 93 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; niềm tin vào sự kiên định, kiên trì, bản lĩnh ý chí và nỗ lực của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và những con người Việt Nam hôm nay đang tiếp bước hành trình khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Đó là câu chuyện về GS-BS Trần Đông A, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, một tấm gương tận hiến cho y học, phụng sự nhân dân; là câu chuyện về Anh hùng LLVTND Kostas Nguyễn Văn Lập; chuyện về lớp học của mẹ ở làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), với những học trò đã ở tuổi làm mẹ, thậm chí tuổi làm bà. Đặc biệt, từ mô hình này, nhiều lớp học dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số được triển khai ở tất cả các địa phương trong tỉnh, góp phần nâng cao dân trí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai.

Đó còn là câu chuyện về hành trình không mệt mỏi của cựu chiến binh Nông Hải Dự, tổ dân phố Tân An, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên, Tuyên Quang), với việc tìm kiếm, kết nối, cung cấp thông tin, giúp đỡ các thân nhân liệt sĩ…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình; đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi cá nhân điển hình nỗ lực phấn đấu hơn nữa, góp phần làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Và trong thời gian tới, sẽ có nhiều hơn nữa các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tuyên dương với thành tích, đóng góp tích cực cho sự trường tồn, phát triển của đất nước, cho hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao hoa và biểu trưng cho các đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc.

Sỹ Thành ( Theo SGGP )