Chinh phục thực khách - Tập 16

Trong tập 16 chương trình “Chinh phục thực khách”, chủ đề “Cà rốt” có làm khó hai khách mời Anh Duy và Quang Huy? Họ có thể chinh phục những vị thực khách khó tính hay không? 

Chinh phục thực khách - 19g Chủ Nhật - HTV7

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
21g10 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7