Chân giò om sấu

Chân giò chín mềm, màu vàng hấp dẫn, nước om sóng sánh chua nhẹ, ngon ngon lạ lạ lại khá dễ làm.

Video Chương trình khác
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7