Cây gậy xốp vào tay “ông Thập” thành gậy Như Ý

"Tam Quỷ" Võ Tấn Phát vì tranh thủ hành hạ "Ông Thập" Quang Tuấn nên đã bị "quả báo nhãn tiền". Cụ thể, sau khi cây gậy xốp được chuyển từ tay Võ Tấn Phát sang tay Quang Tuấn, anh đã trả đũa dồn dập người đồng nghiệp không trượt phát nào.