Cafe chỉ là cái cớ - Tập 2

Trong "Cafe chỉ là cái cớ" tập 2, Hữu Đằng xuất hiện trong vai trò khách mời, đem đến rất nhiều bất ngờ cho Võ Tấn Phát ; Võ Tấn Phát "cạn lời" với bộ sưu tập những món đồ "vô tri" của Hữu Đằng...

"Cafe chỉ là cái cớ" - 19g thứ Tư trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g10 - Thứ Ba - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7