Cách chia đội cho hội Người "bị liệu"

Biết đàn em "bị liệu" nên Trường Giang phải "chơi chiêu" để chia đội cho hiệu quả. Từ đây, nhiều tính huống dở khóc dở cười đã xảy ra.

Video Chương trình khác
22g - Thứ Bảy - HTV9
21g10 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7