Các bộ phận háo hức trước giờ khởi tranh Cúp Truyền hình TP.HCM 2024

Ngày mai, 3/4/2024, cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM 2024 sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao