Burger cua lột

Đầu năm khai bếp với món ăn "vương giả" nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng thì burger cua lột sẽ là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

"Món ngon mỗi ngày" - 11g50 hàng ngày trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g10 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
21g15 - Thứ Ba - HTV9
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ