Bố là tất cả - Trailer tập 60

Trong một lần tranh luận cùng ông Hiếu, vì thiếu suy nghĩ mà Hoàng Khang đã có ý xúc phạm ông Hiếu.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
21g15 - Thứ Ba - HTV9
20g - Thứ 7 - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7