Bố là tất cả - Tập 60

Không những tìm cách phá đám buổi xem mắt của Minh Thảo không thành công mà Hoàng Khang còn bị ông Hiếu mắng té tát vì dám xúc phạm ông. Anh chàng sẽ giải quyết mối quan hệ căng thẳng này như thế nào?

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9