Bố là tất cả - Tập 35

Hoàng Khang (Thanh Bình) tìm mọi chiêu trò để  "tán tính" thư ký Minh Thảo (Ngọc Lan). Liệu Minh Thảo sẽ phản ứng như thế nào trước những hành động đầy bất ngờ của anh chàng giám đốc vốn tính khó ưa?

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9
20g - Thứ 7 - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7