Bố là tất cả - Tập 14

Cả gia đình chết lặng khi bác sĩ Minh Nhân (Quang Tuấn) chấp nhận đánh đổi gia đình để cưới con gái viện trưởng.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
22g30 - Chủ Nhật - HTV7