Bản tin Thể thao 365 ngày 2/8/2019

Video Chương trình khác
22g - Thứ Bảy - HTV9
19g - Thứ Ba - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g - Thứ 2 - HTV7