30 nam thần hội tụ tại Anh trai "Say Hi"

Anh trai "Say Hi" là nơi mà các nam nghệ sĩ sẽ thể hiện những thế mạnh có sẵn, đồng thời khai phá những khả năng mới mẻ của chính bản thân họ để trở thành một nghệ sĩ toàn diện.

Duy Dương